Oplossing pillentekort nog ver weg

NTVG pillentekorten

Steeds vaker blijken allerlei gewone pillen niet leverbaar, soms zelfs geruime tijd. Wantrouwen tussen de betrokken partijen, starre regelgeving en steeds verder krimpende marges staan échte oplossingen tot nu toe in de weg. In twee verhalen voor NTvG bracht ik de oorzaken van de tekorten in kaart: van apotheek tot fabrikant.