Big Pharma tegen de staat

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) probeert bij farmaceutische bedrijven korting te bedingen voor ‘dure geneesmiddelen’. Hoeveel precies is geheim, maar uit gegevens die NTvG verzamelde blijkt dat die kortingen niet opleveren wat VWS ervan verwachtte. Nederlanders zijn nog maar nauwelijks bekomen van de prijsdiscussie over het taaislijmziektemiddel Orkambi of de maatschappelijke verontwaardiging…

Prijsstelling Orkambi

Gezondheidsministers wereldwijd zoeken naar mogelijkheden om de zorgkosten te beteugelen. Dan helpt het niet dat nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen steeds duurder worden. De casus Orkambi laat goed zien welk proces fabrikanten doorlopen om een zo hoog mogelijk tarief te krijgen. Geen deal, wel veel ophef. Half oktober 2017 slaat fabrikant Vertex Pharmaceuticals een laatste bod van…

De patentoorlog

Overheden grijpen wereldwijd in om de zorgkosten te beperken. Om de winst hoog te houden wordt patentbescherming voor merkfabrikanten belangrijker. Een strategie die de sector tot in de puntjes beheerst, maar die de samenleving geld kost. Novartis houdt voorlopig het monopolie op de productie en verkoop van een bijna 30 jaar oud middel, terwijl patentbescherming…

Oplossing pillentekort nog ver weg

Het dagelijkse gedoe aan balies bij huisartsen en apotheken neemt toe. Steeds vaker blijken allerlei gewone pillen niet leverbaar, soms zelfs geruime tijd. Wantrouwen tussen de betrokken partijen, starre regelgeving en steeds verder krimpende marges staan échte oplossingen tot nu toe in de weg. Een werkgroep van VWS kwam onlangs na ruim drie jaar praten…

Zwartepieten over het geneesmiddelentekort

Patiënten hebben last van oplopende en slecht voorspelbare leveringsproblemen van generieke geneesmiddelen. Uit onderzoek van NTvG blijkt dat de tekorten ontstaan in de hele keten van grondstoffenfabrikant tot apotheker. Ondertussen schuiven de betrokken partijen elkaar de zwartepiet toe. ‘We hebben een klanttevredenheidsonderzoek gedaan en daaruit bleek dat patiënten ontevreden waren omdat we ze een verkeerd…

Transformatie jeugdzorg is pas net begonnen

In 2015 ging de jeugdzorg op de schop, om zorg op maat dicht bij de cliënt mogelijk te maken. Er volgde anderhalf jaar vol decentralisaties en bezuinigingen. Het NTvG keek in de Gelderse gemeenten Voorst en Arnhem hoe de jeugdzorg er een jaar later voor staat.

Onderzoek naar het asielbeleid

Samen met Anneke Stoffelen verdiepte ik me in het asielbeleid: welke maatregelen neemt de overheid om de grote asielinstroom in goede banen te leiden? Na een wob-verzoek kregen we een aantal interne nota’s, waaruit onder meer blijkt dat het ‘laten oplopen behandelduur nareis’ een van de opties is. Dan gaat het dus om een rem op gezinshereniging….

Integriteit bestuurders staat ter discussie

Schandalen in de zorg waren er genoeg de afgelopen jaren. Na ieder bericht wordt al snel met een beschuldigende vinger naar de bestuurders en zorgverleners gewezen: ‘die zullen wel niet integer zijn’. Tijd voor een nieuwe invalshoek, vindt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) om met een nieuwe invalshoek te komen.

Verhalen uit de Griekse crisis

In mei en juni 2015 reisde ik naar Athene en Thessaloniki om met eigen ogen te zien hoe de crisis het leven van gewone Grieken raakte. In Brussel werd op dat moment hard onderhandeld over het steunpakket dat aan alle ellende een einde moest maken. Aan dat nieuws kon je in Nederland niet ontkomen. Het ging over deadlines…

Tijdelijke bestuurders overspoelen zorg

Het aantal interim-bestuurders in de zorg stabiliseert. In 2013 was 16 procent van bestuurders op interim- of tijdelijke basis werkzaam tegen 17 procent in 2012. Dat blijkt uit eigen onderzoek op basis van jaarverslagen van zorginstellingen. Gemeten over de laatste zes jaar is het aantal interim-bestuurders in absolute aantallen gegroeid van 160 naar 248. Daar staat…